Конференции
„БАЛКАНИРЕКО ’16“

“БАЛКАНИРЕКО ‘16”, 7 – 8   Април  2016 г. Научна програма Участници – 90 Гости от чужбина, членове на Академията Изнесени доклади: 55 на български и английски езици Пълните текстове са публикувани в сп. “Екология и индустрия”,  т. 9     Инвеститури на учени, творци и личности на които Научният съвет на Балканската Академия на Науките […]

„БАЛКАНИРЕКО ’06“

“БАЛКАНИРЕКО ‘06”, 21 – 23  юни 2006 г.   Научна програма Участници – 150 Гости от чужбина, членове на Академията – 20 Изнесени доклади: 133 на български и английски езици Пълните текстове са публикувани в сп. “Екология и индустрия”, т. 8     Инвеститури на учени, творци и личности на които Научният съвет на Балканската […]

„БАЛКАНИРЕКО ’05“

“БАЛКАНИРЕКО ‘05”, 8 – 10  юни 2005 г.   Научна програма Участници – 153 Гости от чужбина, членове на Академията – 19 Изнесени доклади: 144 на български и английски езици Пълните текстове са публикувани в сп. “Екология и индустрия”, т. 7 Промоция на монография Алманах на академията   Инвеститури на учени, творци и личности на […]

„БАЛКАНИРЕКО ’04“

“БАЛКАНИРЕКО ‘04”, 9 – 11  юни 2004 г.   Научна програма Участници – 127 Гости от чужбина, членове на Академията – 23 Изнесени доклади: 117 на български и английски езици Пълните текстове са публикувани в сп. “Екология и индустрия”, т. 6 Промоция на монография Самоорганизация на неравновесните термодинамични системи   Инвеститури на учени, творци и […]

„БАЛКАНИРЕКО ’03“

“БАЛКАНИРЕКО ‘03”, 11 – 13 юни 2003 г.   Научна програма Участници – 82 Гости от чужбина, членове на Академията – 22 Изнесени доклади: 77 на български и английски езици Пълните текстове са публикувани в сп. “Екология и индустрия”, т. 5, бр. № 1-3. В т. 5, бр. № 4 са  публикувани доклади на членове […]

„БАЛКАНИРЕКО ’02“

“БАЛКАНИРЕКО ‘02”, 11 – 13  юни 2002 г.   Научна програма Участници – 75 Гости от чужбина, членове на Академията – 17 Изнесени доклади: 52 на български и английски езици Пълните текстове са публикувани в сп. “Екология и индустрия”, т. 4, бр. № 1-3   Промоция на монография Ракът: враг и бъдещ съюзник,  I  издание […]

„БАЛКАНИРЕКО ’01“

“БАЛКАНИРЕКО ‘01”, 16 – 18  октомври 2001 г.   Научна програма Участници – 68 Гости от чужбина, членове на Академията – 14 Изнесени доклади: 30 на български и английски езици Пълните текстове са публикувани в сп. “Екология и индустрия”, т. 3, бр. № 1-3   Промоция на монография Дефиниране на понятията при описване явленията в […]

За „БАЛКАНИРЕКО“

Ежегодни Конференции – Семинари под названието “Балканско Изграждане, Реконструкции и Екология” с абревиатура “БАЛКАНИРЕКО” Конференциите – Семинари “БАЛКАНИРЕКО” се провеждат обикновено през месец юни всяка година, с изключение на 2001 година – годината на основаването на Академията, когато бе проведена и първата Конференция на Академията през месец октомври. В програмата на Конференциите – Семинари “БАЛКАНИРЕКО” […]