БАЛКАНИРЕКО ’22 се отлага за 2023 година

Управителният и научният съвет на Балканската академия на науките и културата със съжаление уведомява, че провеждането на насрочената за 23 и 24 юни тази година конференция БАЛКАНИРЕКО ’22 се отлага за 22 и 23 юни 2023 година. Промяната се налага във връзка с настоящата ситуация в световен мащаб и пандемията от COVID-19.