Сборник с доклади

Сборникът с докладите, изнесени на конференцията БАЛКАНИРЕКО ’16 е готов. За справка: тел. 0888 207 833