Срок за предаване

Срокът за предаване на пълните текстове на докладите е 30 Април. 2016 г. Неизнесени доклади и непредставени постери няма да бъдат публикувани в Сборника на Конференцията.