Срокът за получаване на абстрактите се удължава

Крайният срок за получаване на абстрактите на български и английски език на докладите, предложени за участие в конференцията – БАЛКАНИРЕКО ’16 – организирана от Балканската академия на науките и културата се удължава до 20 Януари 2016 година.