За „БАЛКАНИРЕКО“

Ежегодни Конференции – Семинари под названието “Балканско Изграждане, Реконструкции и Екология” с абревиатура “БАЛКАНИРЕКО”

Конференциите – Семинари “БАЛКАНИРЕКО” се провеждат обикновено през месец юни всяка година, с изключение на 2001 година – годината на основаването на Академията, когато бе проведена и първата Конференция на Академията през месец октомври. В програмата на Конференциите – Семинари “БАЛКАНИРЕКО” се включват:

– Научна програма с изнасяне на доклади в съответствие с изследователските направления на Академията и дискусии по тях;

– Промоция на нови издания на Академията;

– Инвеститурна церемония с връчване на дипломите на членове на Академията с новоприсъдени академични титли. Инвеститурните лекции, по традиция, се включват в научната програма в деня на инвеститурната церемония.

Организационният комитет на Конференцията награждава някои от най-интересните  изнесени доклади с диплом за отличие.

С всяка изминала година броят на участниците в конференциите и броят на изнесените доклади в рамките на научните програми неизменно нарастват. При регистрацията за участие в Конференциите освен  Програмата всеки участник получава и Сборник с  абстракти на докладите, които ще бъдат изнесени.  Пълните текстове на докладите се публикуват в съответния том на списание “Екология и Индустрия”.  По този начин Академията възстанови издаването на това търсено от специалистите списание, основано от Асоциацията на Българските Еколози и Природозащитници (АБЕКОП), чиито членове бяха между първите членове основатели на Академията