„БАЛКАНИРЕКО ’05“

“БАЛКАНИРЕКО ‘05, 8 – 10  юни 2005 г.

 

Научна програма Участници – 153

Гости от чужбина, членове на Академията – 19

Изнесени доклади: 144 на български и английски езици

Пълните текстове са публикувани в сп. “Екология и индустрия”, т. 7

Промоция на монография Алманах на академията

 

Инвеститури на учени, творци и личности на които Научният съвет на Балканската Академия на Науките и Културата присъди академични титли: Академици:

От Сърбия и Черна гора – 1

Член-кореспонденти:

От Беларус – 1

Доктори хонорис кауза:

От България – 4

От Литва – 1; от Гърция – 1; от Малайзия – 2