„БАЛКАНИРЕКО ’04“

“БАЛКАНИРЕКО ‘04, 9 – 11  юни 2004 г.

 

Научна програма Участници – 127

Гости от чужбина, членове на Академията – 23

Изнесени доклади: 117 на български и английски езици

Пълните текстове са публикувани в сп. “Екология и индустрия”, т. 6

Промоция на монография Самоорганизация на неравновесните термодинамични системи

 

Инвеститури на учени, творци и личности на които Научният съвет на Балканската Академия на Науките и Културата присъди академични титли: Академици:

От Франция – 2; от Испания – 1

Член-кореспонденти:

От Испания – 1; от България – 4

Доктори хонорис кауза:

От България – 5