„БАЛКАНИРЕКО ’02“

“БАЛКАНИРЕКО ‘02, 11 – 13  юни 2002 г.

 

Научна програма Участници – 75

Гости от чужбина, членове на Академията – 17

Изнесени доклади: 52 на български и английски езици

Пълните текстове са публикувани в сп. “Екология и индустрия”, т. 4, бр. № 1-3

 

Промоция на монография Ракът: враг и бъдещ съюзник,  I  издание

 

 

Инвеститури на учени, творци и личности на които Научният съвет на Балканската Академия на Науките и Културата присъди академични титли: Академици:

От България, Румъния, Испания, Италия, Беларус, Гърция,  Турция – по 1

Член-кореспонденти:

от България – 2; от Беларус, Швеция, Румъния, Сърбия – по 1

Почетни доктори:

От България – 1

Доктори хонорис кауза:

От България – 8, от Румъния – 4; от Сърбия и Турция – по 1