„БАЛКАНИРЕКО ’01“

“БАЛКАНИРЕКО ‘01”, 16 – 18  октомври 2001 г.

 

Научна програма Участници – 68

Гости от чужбина, членове на Академията – 14

Изнесени доклади: 30 на български и английски езици

Пълните текстове са публикувани в сп. “Екология и индустрия”, т. 3, бр. № 1-3

 

Промоция на монография Дефиниране на понятията при описване явленията в околната среда. Тълковен речник

 

Инвеститури на учени, творци и личности на които Научният съвет на Балканската Академия на Науките и Културата присъди академични титли: Академици:

От България – 3; от Румъния – 3; от Малайзия, Босна и Херцеговина, Белгия, Южна Африка, Полша и Русия – по 1

Доктори хонорис кауза:

От България – 4