Контакти

Балканска академия на науките и културата

Председател: акад. проф. инж. дн Христо Христов

Научен секретар: чл.-кор. д.х.к. инж. Марин Механджиев

Ръководител на информационното бюро: хим. Красимира Механджиева

Организационен секретар: инж. Гено Цонков


И-мейли: abecop@yahoo.co.uk , abecop@abv.bg

Тел. №: +359 2 837 23 50, +359 2 988 41 43

Мобилни: +359 894 846 545, +359 888 207 833, +359 888 843 586