„БАЛКАНИРЕКО ’06“

“БАЛКАНИРЕКО ‘06, 21 – 23  юни 2006 г.

 

Научна програма Участници – 150

Гости от чужбина, членове на Академията – 20

Изнесени доклади: 133 на български и английски езици

Пълните текстове са публикувани в сп. “Екология и индустрия”, т. 8

   
Инвеститури на учени, творци и личности на които Научният съвет на Балканската Академия на Науките и Културата присъди академични титли: Академици:

От България – 2; от Македония – 1

Член-кореспонденти:

От Босна и Херцеговина– 1

Доктори хонорис кауза:

От България – 2; от Франция – 1; от Румъния – 1