„БАЛКАНИРЕКО ’03“

“БАЛКАНИРЕКО ‘03, 11 – 13 юни 2003 г.

 

Научна програма Участници – 82

Гости от чужбина, членове на Академията – 22

Изнесени доклади: 77 на български и английски езици

Пълните текстове са публикувани в сп. “Екология и индустрия”, т. 5, бр. № 1-3. В т. 5, бр. № 4 са  публикувани доклади на членове на клона на Академията в Яш на румънски език

 

Промоция на монографии Ракът: враг и бъдещ съюзник – II-ро допълнено издание на български, английски и руски езици;

Универсалистка педагогика за изграждане бъдещето на човечеството

 

Инвеститури на учени, творци и личности  на които Научният съвет на Балканската Академия на Науките и Културата присъди академични титли: Член-кореспонденти:

От България – 2; от Румъния – 5; от Босна и Херцеговина – 3

Почетни доктори:

От България – 2; от Малайзия – 1; от Румъния – 6

Доктори хонорис кауза:

От България – 8; от Румъния – 5; от Малайзия – 1; от Сърбия – 1